Informacje o liceum

Informacje o liceum

 • admin
 • 2017-03-29 17:03:00
 • 0

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie jest szkołą ponadgimnazjalną ogólnokształcącą dla młodzieży. Cykl kształcenia w szkole wynosi trzy lata. Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Czytaj więcej
Spotkania z przedstawicielami gimnazjów

Spotkania z przedstawicielami gimnazjów

 • admin
 • 2017-02-13 09:27:46
 • 0

8 i 9 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej siedziby Fundacji Rodziny Wośko, przy ul. Józefów 9 odbyły się spotkania z dyrektorami gimnazjów z powiatu kutnowskiego oraz nauczycielami, zajmującymi się w gimnazjach doradztwem zawodowym.

Czytaj więcej
Źródła finansowania szkoły

Źródła finansowania szkoły

 • admin
 • 2017-01-30 10:33:27
 • 0

Nauka w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie jest odpłatna. Miesięczna wysokość czesnego wynosi 200 zł. W przypadku trudnej sytuacji materialnej, na pisemny umotywowany wniosek rodziców/ prawnych opiekunów, Fundacja Rodziny Wośko może podjąć decyzję o zwolnieniu z czesnego. Ponadto, uczniowie zwolnieni z czesnego, a uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce, będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium ze środków Fundacji.

Przed rozpoczęciem nauki, pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami ucznia a szkołą zostanie zawarta umowa o zasadach i warunkach kształcenia w liceum.

Czytaj więcej
Uprawnienia szkoły publicznej

Uprawnienia szkoły publicznej

 • admin
 • 2015-01-30 11:00:00
 • 0

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, co oznacza, że umożliwia realizację obowiązku nauki, określonego w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. 2016. 1943) i spełnia wymagania określone w art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy, tzn.:

Czytaj więcej
Szkoła zapewnia

Szkoła zapewnia

 • admin
 • 1970-01-01 01:00:00
 • 0


Czytaj więcej
MATURA 2022

MATURA 2022

 • 1970-01-01 01:00:00
 • 0
Na podstawie danych:
Czytaj więcej
„JESIENNY PRZEGLĄD PIOSENKI W JĘZYKU OBCYM” ROZSTRZYGNIĘTY!!!

„JESIENNY PRZEGLĄD PIOSENKI W JĘZYKU OBCYM” ROZSTRZYGNIĘTY!!!

 • 1970-01-01 01:00:00
 • 0

Miło nam przekazać informację o zwycięzcach konkursu muzycznego dla uczniów szkół podstawowych.

Laureaci:
I miejsce: Maciej Domagała („Les Champs Elysees”) – SP 9
II miejsce: Nadia Strębska („I see Fire”) – SP w Gołębiewku

III miejsce: zespół w składzie: Michalina Kamińska, Natalia Widawska,  Zuzanna Zamorowska („Arcade”) – SP w Gołębiewku

Wyróżnienie:
Antoni Marzec („Listen”) – SP 9
Lena Klembalska („Listen”) – SP 9

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich nauczycielom. Nagrody zostaną przekazane po rozstrzygnięciu wszystkich konkursów wewnątrzszkolnych.


Czytaj więcej
Zestawy podręczników dla klasy II i III

Zestawy podręczników dla klasy II i III

 • 0000-00-00 00:00:00
 • 0

Drodzy uczniowie, przedstawiamy Szkolny Zestaw Podręczników na nadchodzący rok szkolny - wykazy w załącznikach.


Czytaj więcej