Patron szkoły

Nasz Patron

Profesor Zbigniew ReligaProfesor Zbigniew Religa urodził się 16 grudnia 1938  r. w Miedniewicach.
W 1956 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Po ich ukończeniu podjął pracę w Szpitalu Wolskim w Warszawie, uzyskując tam specjalizację z chirurgii. Po zdaniu egzaminów Educational Commission for Foreign Medical Graduates uzyskał stypendium w Mercy Hospital w stanie Nowy Jork, po czym został oddelegowany na staże podyplomowe w Stanach Zjednoczonych. W roku 1973 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1981 doktora habilitowanego.
Był polskim lekarzem uznawanym przez środowisko lekarskie za osobistość formatu światowego - prekursorem działań transplantacyjnych oraz specjalistą w dziedzinie przeszczepów serca.
Realizował się również w innych dziedzinach życia społecznego. Był ministrem zdrowia, sprawował mandat posła i senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Był także członkiem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, kawalerem i członkiem Kapituły Orderu Orła Białego. Objął patronat nad  programem Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
W Klinice Kardiochirurgii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii (przekształconym później w Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu) 5 listopada  1985 roku zespół lekarzy pod jego kierownictwem przeprowadził pierwszy udany zabieg przeszczepienia serca w Polsce. Dalszymi osiągnięciami Profesora były prace nad wykorzystaniem wszczepialnych urządzeń wspomagających pracę serca oraz nad wyprodukowaniem tzw. sztucznego serca. Zajęła się tym utworzona z inicjatywy Zbigniewa Religi Pracownia Sztucznego Serca Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.
Prowadził działalność naukowo - badawczą w ramach  programów takich jak: transplantacje serca i płuc, chirurgiczne leczenie niewydolności mięśnia sercowego, kliniczne zastosowanie sztucznego serca, stworzenie polskiej zastawki biologicznej i prototypu sztucznego serca, operacyjne leczenie zatorowości płucnej. Był  także autorem lub współautorem ponad 160 prac naukowych. Odszedł na zawsze 8 marca 2009 r.


Uroczystość nadania imienia prof. Zbigniewa Religi i przekazania sztandaru Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie - GALERIA

  • tags
  • author: admin / 2017-01-10 08:00:00