Logo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - link do oficjalnej strony Akademickie Liceum Ogólnokształcące jest objęte patronatem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, matematyka.

MATEMATYCZNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, angielski

OGÓLNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
do wyboru w drugim roku nauki.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie

Z inicjatywy Prezesa Fundacji Rodziny Wośko, Pana Mieczysława Wośko, powołano do życia Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie.

19 grudnia 2016 roku szkoła uzyskała wpis do ewidencji szkól i placówek prowadzonej przez Powiat Kutnowski. Starosta Kutnowski, na podstawie opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, wydał decyzję o nadaniu Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie uprawnień szkoły publicznej.

Dokumenty:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 1 września 2017 roku.

Dziennik online

Aktualności

najświeższe informacje