Oferta edukacyjna szkołyW roku szkolnym 2024/2025 zapraszamy Kandydatów do klas:
  • I A medyczno - farmaceutycznej
  • I B ogólnej 
  • I C ekonomiczno-biznesowej

CHARAKTERYSTYKA KLAS:

Klasa  IA medyczno – farmaceutyczna
•    z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką (liczba godzin każdego z tych przedmiotów jest  wyższa niż w planie nauczania dla szkół publicznych);
•    wzmocnione jest – poprzez zwiększenie liczby godzin – kształcenie w zakresie języka angielskiego;
•   dodatkowo realizowane są innowacyjne programy nauczania w ramach przedmiotów uzupełniających, rozwijające kompetencje kierunkowe i wspierające edukację medyczno – farmaceutyczną, np. język angielski w medycynie;
•    program nauczania tej klasy obejmuje współpracę z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku, Politechniką Łódzką.

Klasa I B – ogólna
•    przedmioty w zakresie rozszerzonym w ramach profilu ogólnego: język angielski, matematyka, trzeci przedmiot wybierają kandydaci spośród przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka;
•  liczba godzin wybranych przez uczniów przedmiotów rozszerzonych jest wyższa niż w szkołach publicznych;
•  dla uczniów tej klasy są organizowane konsultacje indywidualne z nauczycielami oraz dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania;
•   program nauczania tej klasy  wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych we współpracy
z uczelniami wyższymi (m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelniach);
•   uczniowie tej klasy, od początku edukacji w liceum, sami kształtują swoją ścieżkę edukacyjną.

Klasa I C - ekonomiczno-biznesowa
•   
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, geografia;
•    zwiększona liczba godzin przedmiotu biznes i zarządzanie w 4- letnim cyklu kształcenia;
•    możliwość uczenia się czterech języków obcych w szkole;
•    realizacja programów i projektów z instytucjami zewnętrznymi, np. bankami, wspierająca edukację szkolną;
•    współpraca z uczelniami wyższymi.

  • tags
  • author: admin / 2017-04-10 09:11:00