Polfarmex S.A.

Polska firma farmaceutyczna. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości leków generycznych na receptę, leków bez recepty, suplementów diety i kosmetyków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży farmaceutycznej oraz długofalowej współpracy naukowej z uczelniami wyższymi, Polfarmex S.A. umożliwia korzystanie uczniom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie z potencjału firmy w trackie trwania procesu dydaktycznego, szczególnie w klasach o profilu medyczo-farmaceutycznym oraz politechnicznym.

Politechnika Łódzka

PŁ jest prężnie działającą uczelnią techniczną o rozbudowanej strukturze, to ponad 18,5 tys. studentów i prawie 3 tys. pracowników. Kształcenie jest prowadzone na dziewięciu wydziałach, w trzech kolegiach i Instytucie Papiernictwa i Poligrafii, który działa na prawach wydziału. Poza tym na terenie kampusu funkcjonuje wiele dodatkowych jednostek organizacyjnych. Są to miejsca międzywydziałowej edukacji, zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozrywki oraz różnorodnych organizacji wspierających życie studenckie.

PŁ jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 70-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Ponad 100-tysięczna liczba świetnie wykształconych absolwentów, to efekt pracy kilku pokoleń dobrze przygotowanej kadry: dydaktycznej, naukowo-technicznej oraz sprawnego zaplecza administracyjnego naszej uczelni. Politechnika łódzka jest otwarta dla wszystkich, nie tylko dla studentów, ale także dla dzieci, młodzieży i seniorów. Każdy może skorzystać z naszej bogatej oferty edukacyjnej.

Uniwersytet Łódzki

UNIWERSYTET ŁÓDZKI powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928), oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą "Państwowy Uniwersytet - Wolna Wszechnica", był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański.

Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce, której tradycja sięga lat 40-tych ubiegłego wieku. Obecnie na pięciu wydziałach i 15 kierunkach studiów kształci się ponad 8000 studentów. Uczelnia prowadzi również studia w języku angielskim, na których program lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz studia doktoranckie realizuje ponad 400 obcokrajowców. Jej zaplecze kliniczne stanowią cztery szpitale, wysoko oceniane w ogólnopolskich rankingach. Uczelnia kształci przyszłych lekarzy i specjalistów z dziedzin medycznych i okołomedycznych, prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także świadczy usługi badawcze.