233 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

  • 2024-05-03 13:46:06

Nasza szkoła brała udział w uroczystościach miejskich organizowanych przez Prezydenta Miasta Kutno. Pamiętamy o ważnych wydarzeniach z historii naszej Ojczyzny. Pierwsza spisana w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

233 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


    • tags