82. Rocznica zagłady Żydów

  • 2024-04-19 21:19:58

Poczet Sztandarowy reprezentował dziś nasza szkołę w obchodach DNIA PAMIĘCI O KUTNOWSKICH ŻYDACH. Uroczystość miała miejsce na ul.Mickiewicza, gdzie mieściło się getto.

82. Rocznica zagłady Żydów


    • tags