Klasa I C ogólnokształcąca

Klasa IC  - bez rozszerzeń w pierwszym roku nauki
•   
uczniowie tej klasy w pierwszym roku nauki uczą się wszystkich przedmiotów ujętych w ramowym planie nauczania dla szkół publicznych; rozpoznają swoje zainteresowania, uzdolnienia, mocne i słabe strony, co umożliwia trafny i bardziej świadomy wybór przedmiotów rozszerzonych od klasy drugiej (kontynuowany w klasach trzeciej i czwartej);
•    po pierwszym roku nauki podejmują decyzję, których przedmiotów (dwóch lub trzech) będą się uczyć w zakresie rozszerzonym, np. historii, biologii, matematyki, fizyki, języka obcego, chemii, języka polskiego;
•    liczba godzin wybranych przez uczniów przedmiotów rozszerzonych od klasy drugiej będzie wyższa niż w szkołach publicznych;
•    uczniowie tej klasy mogą dodatkowo, poza lekcjami obowiązkowymi, uczęszczać na zajęcia wybranych przez siebie przedmiotów, aby jeszcze pełniej utwierdzić się w planowanych decyzjach;
•    dla uczniów tej klasy również będą zorganizowane konsultacje indywidualne z nauczycielami oraz wyjazdy na uczelnie wyższe i udział we wspólnie realizowanych z nimi projektach.


  • author: admin / 2021-11-16 12:31:15