Oferta edukacyjna szkoły

Szkoła prowadzi nabór do liceum czteroletniego do oddziałów:

  • MEDYCZNO – FARMACEUTYCZNEGO – KLASA I A,
  • POLITECHNICZNEGO – KLASA I B,
  • HUMANISTYCZNEGO - KLASA I C.


Ostateczna liczba klas, które zostaną utworzone, oraz ich „profile”, są uzależnione od zainteresowań, uzdolnień i wyników kandydatów uzyskanych w procesie rekrutacji.


CHARAKTERYSTYKA KLAS:

 1. Klasy  IA - medyczno – farmaceutyczna – 1 oddział
  • z rozszerzoną biologią, chemią, matematyką (liczba godzin każdego z tych przedmiotów jest  wyższa niż w planie nauczania dla szkół publicznych);
  • wzmocnione – poprzez zwiększenie liczby godzin – jest kształcenie w zakresie języka angielskiego;
  • dodatkowo realizowane są innowacyjne programy nauczania w ramach przedmiotów uzupełniających, rozwijające kompetencje kierunkowe i wspierające edukację medyczno – farmaceutyczną, np. język angielski w medycynie;
  • program nauczania tej klasy  wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym,  Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Wojskowo – Lekarski, Wydział Nauk Biochemicznych), Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką  (m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelni, opieka merytoryczna uczelni  nad uczniami szczególnie uzdolnionymi już od klasy pierwszej, udział w konferencjach);
  • uczniowie tej klasy mają możliwość zakwalifikowania się - po spełnieniu określonych w regulaminie warunków -  do projektu mentorskiego KUMPEL, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

 2. Klasa IB – politechniczna – 1 oddział
  • z rozszerzoną matematyką, fizyką, językiem angielskim, informatyką lub chemią (do wyboru przez ucznia);
  • liczba godzin matematyki „rozszerzonej” jest zwiększona w stosunku do tej, którą  realizują szkoły publiczne na podstawie ramowego planu nauczania;
  • liczba godzin „rozszerzonej”  fizyki jest wyższa niż w ramowym planie nauczania dla publicznego liceum;
  • realizowane są innowacyjne programy nauczania w ramach przedmiotów uzupełniających, rozwijające kompetencje kierunkowe i wspierające edukację politechniczną. Są to – między innymi – elementy rysunku technicznego;
  • program nauczania tej klasy  wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych we współpracy z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi  (m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelni, opieka merytoryczna uczelni  nad uczniami szczególnie uzdolnionymi już od klasy pierwszej, udział w konferencjach).

 3. Klasa IC – humanistyczna – 1 oddział
  • z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim, historią lub wiedzą o społeczeństwie (do wyboru przez ucznia);
  • liczba godzin każdego z tych przedmiotów jest wyższa niż w planie nauczania dla szkół publicznych;
  • uczniowie uczą się obowiązkowo trzech języków obcych języka angielskiego (wiodącego) oraz dwóch innych języków: niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego;
  • dodatkowo realizowane będą innowacyjne programy nauczania w ramach przedmiotów uzupełniających, rozwijające kompetencje kierunkowe i wspierające edukację humanistyczną;
  • program nauczania tej klasy wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych we współpracy z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach podpisanego przez szkołę patronatu edukacyjnego. Będą to m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelni, opieka merytoryczna uczelni nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, udział w konferencjach).

  „Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Kutnie to szkoła ze znakomitym zapleczem, z którą nasz Instytut Historii UŁ chętnie podpisał umowę patronacką dwa lata temu. Idea otwarcia w niej profilu humanistycznego ma duże szanse powodzenia. Wysoki poziom nauczania zapewni wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna. Niewątpliwie nasz Instytut będzie wspierał tę inicjatywę”.

  Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego
  Profesor Uniwersytetu Łódzkiego
  dr hab. Dariusz Jeziorny


Wyróżniają nas:

 • realizacja projektów edukacyjnych we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (jesteśmy szkołą patronacką UMEDu http://licea.umed.pl/),
 • edukacja spersonalizowana,
 • wykorzystanie metody tutoringu,
 • gwarancja osobistego rozwoju każdego ucznia,
 • pedagogika dialogu,
 • akademicki charakter,
 • możliwość tworzenia klas dwujęzycznych,
 • możliwość korzystania z potencjału firmy „Polfarmex S. A.”.
 • Autor: admin / 2017-04-10 09:11:00