jezyk - pl

MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, język angielski.

POLITECHNICZNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka lub chemia (do wyboru przez ucznia).

DWUJĘZYCZNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie

Z inicjatywy Prezesa Fundacji Rodziny Wośko, Pana Mieczysława Wośko, powołano do życia Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie.

19 grudnia 2016 roku szkoła uzyskała wpis do ewidencji szkól i placówek prowadzonej przez Powiat Kutnowski. Starosta Kutnowski, na podstawie opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, wydał decyzję o nadaniu Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie uprawnień szkoły publicznej.

Dokumenty:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 1 września 2017 roku.